We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Imoti Interlogic bgimoti | Imoti Interlogic

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, ISIN код на емисията BG1100049045, гр. София, свиква редовно годишно
Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството (с уникален идентификационен код на
събитието LIZING15072022)на 15 юли 2022 г. в 14.00 часа, (източно стандартно време EET =
UTC +3 / 11:00 ч. координирано универсално време) [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 31.08.2021 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД, ISIN код [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД
Днес, 31.08.2021год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД. ISIN код на емисията BG1100049045, (с [...]

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ИМОТИ” АД, ISIN код на емисията: BG1100032041, гр. София, свиква редовно годишно
Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството (с уникален идентификационен код
на събитието IMOTI31082021) на 31.08.2021 г. в 10,00 часа, (източно стандартно време
EET [...]

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, ISIN код на емисията BG1100049045, гр. София, свиква редовно годишно
Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството (с уникален идентификационен код
на събитието LIZING31082021)на 31 август 2021 г. в 14.00 часа, (източно стандартно
време EET [...]

Position: Други

Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че сайта на imoti.interlogic.bg е възможно да бъде недостъпен, да липсва информация от него в периода 20-10-2020 до 25-10-2020 поради необходимост от техническа поддръжка на платформата. Моля да ни извините за неудобството.

Приложено ще намерите във файла протокола от събранието.
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД
Днес, 29.09.2020год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите
(ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД.
Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Георгиос [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 29.09.2020 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на
акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-ца Ана Атанасова Ташева, която уведоми
акционерите, [...]

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29.09.2020 г. в 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен
Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, бл. [...]

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29 септември 2020 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул.
„Асен Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, [...]

iReal Estate Theme bgimoti | Imoti Interlogic