We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Imoti Interlogic bgimoti | Imoti Interlogic
Position: Други

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 26.06.2019 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-ца Ана Атанасова [...]

Position: Други

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД
Днес, 26.06.2019год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД.
Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Георгиос Панагиотис Мелетопулос, който [...]

Интерлоджик-имоти АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2019г. от 10:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов 17, при следния дневен ред:
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно [...]

Интерлоджик-лизинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2019г. от 14:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов 17, при следния дневен ред:
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 30.08.2018 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на
акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-ца Ана Атанасова Ташева, която уведоми
акционерите, [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД
Днес, 31.08.2018год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД.
Заседанието бе открито в 14:00 [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 22.05.2017 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД
Днес, 22.05.2017год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД.
Заседанието бе открито в 14:00 [...]

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 10.08.2016 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе [...]

iReal Estate Theme bgimoti | Imoti Interlogic